Komünist İnşa’nın 2. Kongresi’nde kurulan Komünist Kadınlar örgütü, yayınladığı deklarasyonda „Özerk kadın örgütüyle, görev ve amacımıza yakınlaşıyoruz“ dedi, kadın örgütlenmesi ve önderleşmesine karşı engel olan akla karşı mücadelenin büyütülmesi gerektiğini belirtti.

Komünist İnşa (KA) örgütünün 2. Kongresi’nde kuruluşu ilan edilen Komünist Kadınlar (KF) örgütü, bir deklarasyon yayınladı. Deklarasyonda, „Onur ve coşkuyla Komünist İnşa ve Komünist Gençlik üyesi kadınlar olarak Komünist Kadınlar (KF) örgütünün kuruluşunu duyuruyoruz“ denildi.

Kuruluş deklarasyonu şöyle: Kadın yoldaşlarımızın örgütümüzde attığı cesur, kavgacı ve yol gösteren adımlarını artık kararlı bir şekilde ‚Komünist Kadınlar‘ bayrağı altında devam ettireceğiz! Bu sadece ısrarlı tartışmalar yürüten ve mücadeleler veren kadın yoldaşların değil, bütün örgütün bir kazanımıdır. Çünkü bu adımla birlikte mücadeleci kadınların devasa potansiyellerini ve muazzam güçlerini geliştirebileceğiz.

Komünist İnşa’nın başarıyla gerçekleşen 2. Kongresi, kadın kurtuluş mücadelesine dair ideolojik görüşlerini belirleyerek başarılı bir komünist kadın çalışmasının temelini atmış oldu. Böylece, kadın yoldaşlarımızın şimdiye dek yaptığı çalışmalara ve öncü yürüyüşlerine yakışır bir çerçeve ve alan yaratılmaktadır.

ÖZERK KADIN ÖRGÜTÜYLE AMACIMIZA YAKINLAŞIYORUZ

Özerk bir kadın örgütüyle, örgütün yapısı içerisinde fikirlerimizin duyurulması ve temsil edilmesinin güvencelenmesi olanağına sahibiz artık. Bu sayede kadın kurtuluşu görev ve amacımıza yakınlaşıyoruz.

Komünist kadın örgütüyle birlikte biz kadınlar, bu amacı örgütün yapısı içinde sağlamlaştırmanın aracına sahibiz ve bugünden erkek egemenliğine karşı örgüt içi ve dışında mücadele etmek için özel öneme sahip bir adım attık. Normalde her komünist örgütün şu anda içinde varolduğu ve çalışma yürüttüğü kapitalizmin mevcut erkek egemen yapılarından dolayı daha az duyulan kadınların değerli görüşlerine örgüt içinde daha fazla ağırlık verilecek.

KURULUŞUMUZ TEORİYİ PRATİKLEŞTİRMENİN TUTARLI İFADESİDİR

Kadın örgütünün kuruluşu, örgütte bu doğrultuda yürüttüğümüz tartışmaların doğrudan sonucudur, teoriyi pratikleştirmenin tutarlı bir ifadesidir. Dünyanın ezilenlerini kurtaracak olan sadece kendileridir. Ezilenler özgürlükleri için mücadele etmelidirler; çünkü onları ezenler kendi ayrıcalıklarından kolay kolay vazgeçmezler. Karl Marx ve Friedrich Engels haklıydılar: „İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır.” Bu kadınlar için de geçerlidir. Kadınları kendileri değilse, kim kurtaracak? Kadınların işçi sınıfıyla ittifak içinde toplumun her düzeyinde kurtuluşu elde etmesi kavgası uzun sürecek bir kavgadır.

KADIN ÖNDERLEŞMESİNE ENGEL OLAN ERKEK AKLA KARŞI MÜCADELE ETMELİYİZ

Kapitalizmin altındaki toplumsallaşma ve yetiştirilmeden kaynaklı erkek ve kadınlar yaşamda eşitsiz koşullara sahiptir. Eşitsiz koşulları eşit araçlarla ele almak, insanlara doğrudan eşitsiz davranmak anlamına gelir! Bugün kadınları siyasi önderler olarak yetiştirmek için özel bir çabaya ve dahası kadınların bu toplumda eşitsiz olarak yetiştirilmesine bağlı her şeye karşı çıkılmasına ihtiyaç var. Karma yapılarda kadınlar, erkek yoldaşlarının bilinçli veya bilinçsizce kadının önderleşme yoluna engel olan dirençlerine karşı mücadele etmelidirler.

Gerçekleşmelerini mümkün kılan bir temel yaratılmadığında sadece amaç tariflerinin ve önergelerin bir şey değiştirmeyeceğinin bilincindeyiz. Kavgaya tutuşan kadınlar olarak devletin bize sunduğu kağıt üstündeki eşitlik değil bizim amaçladığımız. Erkek egemenliğinin ve onun hayatta kalmasını sağlayan sistemin aşılmasıdır amacımız, kaptalizmin aşılması, sosyalist devrim ve komünizmin inşasıdır, çünkü ancak bu sayede erkek egemenliğini nihai yenilgisine uğratabiliriz ve bütün insanlığın kurtuluşuna erişebiliriz.

ERTELEYEMEYİZ, ERKEK EGEMEN YAPILARI YIKMAYA BUGÜNDEN BAŞLAMALIYIZ

Bu kavgayı erteleyemeyiz, erkek egemen yapıları yıkmak için mücadele bugünden başlamalıdır. Sadece kadınlar değil, erkekler de erkek egemenliğine karşı mücadele etmeli ve kendi ayrıcalıklarını bırakmaya hazır olmalıdır.

Bu bilinçle birlikte kadınlar olarak bize düşen mücadele etmektir. Örgüt içinde ileri yürümek, kendimizi eğitmek, cins bilincini ve kadın dayanışmasını geliştirmek ve erkek egemen yapılara ve şiddete karşı çıkmaktır.

Kız kardeşlik bağıyla mücadeleci ve cesur duracağız, omuz omuza yarılmaz bir cephe yaratarak sisteme karşı savaşacağız.“